Om oss

Atlantic Marine AS har lang erfaring i kjøp og salg av fiskebåter og andre typer fartøy. Vi legger stor vekt på kontakt med markedet og bygge opp gode relasjoner med fiskerinæringen som helhet, samt banker, finansinstitusjoner og myndigheter.

Dette gir oss muligheten til å fungere som en samtalepartner på alle nivåer for redere og fiskere som ønsker å tilegne seg nybygde eller brukte fartøy. Våre ansatte har svært lang erfaring i ulike maritime næringer, og er også svært kyndige i skipsmeglerfaget. Vi legger stor vekt på å ha et nært og uformelt samarbeid med våre kunder og andre kontakter i bransjen for å bidra til ærlige og seriøse tilbud. Dette gir oss fornøyde kunder som kommer tilbake gang etter gang.

Atlantic Marine AS utfører alle typer skipsmeglertjenester i forbindelse med kjøp og salg av nye og brukte fartøy. Vi hjelper til med søknader til offentlige myndigheter, banker og andre offentlige og private instanser, kontraktsforhandlinger, gjennomføring og produksjon av nødvendig dokumentasjon. Vi tilbyr også hjelp med søknader om lån og vi kan være behjelpelig med å formidle kontakt med de ulike finansinstitusjoner som finnes.

Våre ansatte:

Mr. Kåre Nyvoll

General Manager /Skipsmegler
Telefon: +47 70 10 18 21
Mobil: +47 90 89 29 40

Mr. Stig Vang

Skipsmegler
Telefon: +47 70 10 18 36
Mobil: +47 46 91 88 38