Til salgs

Kategorier

Til salgs  » Ønskes kjøpt seinot nord < 15 mtr
På vegne av kunde søker vi seinotnord kvote under 15 mtr, grunnkvote eller grunnkvote og strukturkvote er interessant. ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.