Til salgs

Kategorier

Til salgs  » NVG sild
Vurderes solgt NVG grunnkvote + struktur i gruppen over 21 mtr, for ytterligere informasjon klikk
Grunnkvote 27-28 mtr faktor 21,91 + ca 41 strukturfaktorer, totalt vel 63 faktorer NVG sild.