Til salgs / For Sale

Til salgs  » NVG over 21 mtr vurderes solgt

NVG over 21 mtr vurderes solgt

img

På vegne av kunde utbyr vi herved totalt ca 39 faktorer NVG sild til salgs i gruppen over 21 mtr, for øvrig informasjon ta kontakt med vårt kontor. kvoten er ikke fisket pr 28.5.2018