Til salgs

Kategorier

Solgt
Til salgs  » MS "Øybuen" kvoter inkludert.
Til salgs direkte fra eier, Selfa Arctic 36 - speedsjark, for ytterligere informasjon trykk eller se under. kvotene er i region Sør

 

TYPE:               Netter / garnbåt

CALL SIGN:      LG7437

 

Built:  

Year:                2012 

Yard:                Selfa Arctic As Avd. Trondheim   Yard no.:  286

Modell:            Selfa Speedsjark 36

Byggnr:            NO-SAT36286L212

Hull material: GRP

 

Dimensions    

 Length o.a.     10,99   mtr     

 Breadth(mld) 3,84     mtr

 Depth(mld)    1,16     mtr

 

Engine:

Total Bhp.:      500  Total Kw.: 372

MAIN               Cummins QSC 8.3, 500 hk, 2012        

 

Capacities:

Cargo capacity:           Hold    13 M3, 1 bulkrom m/midtskott

Vessel capacity:          Diesel Oil         1000 ltr, 2 tanks.

          Water               175 ltr 1 tank.

 

Equipment:

Fishing Net handler, Greieapp. - Meydam T2

Net hauler, Garnhaler - Rapp Hydema HMH 07

Miscellaneous equipment, Garngreierarm -  Lorentzen

 

Navigation:    

Autopilot m/interface             Simrad AP-70

Echo sounder                         Simrad NSS

Plotter                                    Olex

Radar                                     Simrad NSS 4G

Propulsion                              Bow thruster   Ø215

Gear                                       ZF 286

Radio   VHF Radio                 Simrad RS82

 

Kvoter:

Type

Konsesjon / Kvotestørrelse

 

Konvensjonelle fartøy < 28 m

Hj.lengde Torsk (10,03)
Hj.lengde Hyse/Sei (10,03)
Fakt.Torsk Nord,Konv.redskap (2,2823)
Fakt.Hyse Nord,Konv.redskap (2,356)
Fakt.Sei Nord,Konv.redskap (2,3714)

 

Kystmakrell-Garn/Snøre < 13m

Hj.lengde (10,03)
Fakt.Makrell,Garnfart.<13m (2,2249)

 

 

Det antas at opplysningene ovenfor er korrekte men kan ikke garanteres, fartøyet utbys med forbehold om besiktigelse og mellomsvalg.