Til salgs

Til salgs  » Mindre aksjepost i større kystrederi vurderes solgt.

Mindre aksjepost i større kystrederi vurderes solgt.

img

Et norsk kystrederi med flere fartøy og rettigheter både i pelagisk sektor og i konvensjonell sektor vurderer å selge en aksepost på 4,5%, aksjeverdien i selskapet har i 2018 blitt skjønnsmessig verdsatt til i overkant av 550 MNOK. rederiet har to kystnot- / snurrvadfartøy begge med svært tilfredsstillende driftsgrunnlag hver for seg. selskapet er fremtidsrettet og ønsker å drive et aktivt og økonomisk fiske også i tiden fremover. Regnskap for 2018 kan, når dette er ferdig revidert, legges frem for seriøse interessenter.

Hvis dette kan være av interesse så kontakt oss på tlf 46918838 eller 9892940 for mer utdypende informasjon, alternativt klikk her.