Til salgs / For Sale

Til salgs  » Kystreke Sør + avgrenset Nordsjøtrål

Kystreke Sør + avgrenset Nordsjøtrål

img

Vurderes solgt, kvotene ligger single på fartøy. Fartøyet er i utgangspunktet ikke inkludert i et evt salg. Selger inviterer til bud på kvotesettet.