Til salgs

Kategorier

Til salgs  » Kystmakrell not selges
Kystkvoter på Makrell not med hj.lengde over 13 mtr selges til rett pris.

Grunnkvote 18-19 mtr, faktor 10,9945 + vel 21 faktorer strukturkvote.