Til salgs

Kategorier

Til salgs  » Kystreke Sør + avgrenset Nordsjøtrål
Vurderes solgt, kvotene ligger single på fartøy. Fartøyet er i utgangspunktet ikke inkludert i et evt salg. Selger inviterer til bud på kvotesettet.